1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do strony Kontakt
  4. Przejdź do stopki

Strona główna Cyfrowy Polsat

Polecamy

8 czerwca 2014 r. nastąpi zmiana Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych dotycząca trybu postępowania reklamacyjnego - Internet

07-05-2014
Na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj: Dz. U. 2014 r. poz. 243 - dalej Ustawa), Cyfrowy Polsat S. A. informuje, że z dniem 8 czerwca  2014 r., bezpośrednio w konsekwencji zmiany przepisów prawa wynikającej z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej  (Dz. U. z 2014 r. poz. 284 - dalej Rozporządzenie), zmianie ulega Regulamin świadczenia usługi telekomunikacyjnej dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S. A. dla abonentów zawierających umowę w formie pisemnej lub elektronicznej (dalej Regulamin).
Szczegóły

Stopka

Centrum Obsługi Klienta

z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego: 699 00 2222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

222 127 222
Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Czynny od pn. do pt. w godz. 8:30-16:30

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

© 2007-2018 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony
Profil na portalu Facebook Link do profilu Facebook. Nowe okno