TELEWIZJA
INTERNETOWA
Z DEKODEREM.
NA START 3 MIESIĄCE
BEZ OPŁAT!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą telewizji internetowej z dekoderem EVOBOX STREAM?

 • Internetowa

  Oglądaj, gdzie chcesz, przez Internet od dowolnego dostawcy o min. prędkości 8 Mb/s

 • Różnorodna

  Wybierz ofertę Elastyczną, gwarantującą swobodę wyboru pakietów, albo nowość - ofertę Praktyczną z pakietem na stałe, już od 20 zł/mies. W każdym wariancie dekoder za 1 zł na start, potem 10 zł/mies.

 • Atrakcyjna

  Na start ponad 100 kanałów 3 miesiące bez opłat

 • Wygodna

  Oglądaj wybrane programy nawet do 7 dni wstecz

 • Krok 1

  Skorzystaj z oferty telewizji internetowej z dekoderem EVOBOX STREAM

  Wybierz dla siebie!
  Pakiet podstawowy możesz wybrać, zawierając umowę:
  • na 30 dni kalendarzowych
  • z okresem podstawowym na 24 mies.

 • Krok 2

  Podłącz dekoder do Internetu od dowolnego dostawcy

 • Krok 3

  Przez 3 miesiące korzystaj z pełnej oferty ponad 100 kanałów

 • Krok 4

  Włączaj pakiety dodatkowe, kiedy chcesz, i płać tylko za to, co wybrałeś. Zakupu dokonasz bezpośrednio przez dekoder

 • Krok 5

  Płać jak Ci wygodnie za wybrane pakiety bezpośrednio z dekodera: Blikiem, kartą płatniczą, przelewem na konto.

Oferta telewizji internetowej dla nowych Klientów przy umowach na okres podstawowy 24 mies. Oferta ELASTYCZNA - Klient dokupuje pakiety telewizyjne na okresy 30-dniowe. Oferta PRAKTYCZNA - Klient zobowiązuje się do zapłaty za określony pakiet telewizyjny przez cały okres podstawowy umowy. „Bez opłat” nie dotyczy opłaty 1 zł za aktywację dekodera oraz opłat za dostęp do internetu. Szczegóły w Regulaminie Promocji i „Regulaminie świadczenia usług telewizji internetowej”, dostępnych u Sprzedawców i na www.cyfrowypolsat.pl.

Kanały w ofercie:

PAKIETY PODSTAWOWE

Pakiet BOGATY - 92 kanały 60 zł

Pakiet KOMFORTOWY - 42 kanały 30 zł

Pakiet WYGODNY - 25 kanałów 20 zł

PAKIETY DODATKOWE

Pakiet Polsat Sport Premium – 2 kanały 30 zł

4 serwisy TV premium w systemie PPV bez dodatkowych opłat

Pakiet Eleven Sports – 4 kanały 15 zł

Pakiet HBO i HBO GO – 3 kanały 20 zł

Pakiet Sport – 10 kanałów 45 zł

Pakiet Dzieci – 6 kanałów 10 zł

Pakiet Filmy i seriale – 19 kanałów 20 zł

Pakiet Filmbox Premium - 5 kanałów 10 zł

Pakiet Rozrywka - 6 kanałów 20 zł

Oferta telewizji internetowej dla nowych Klientów przy umowach na okres podstawowy 24 mies. Oferta ELASTYCZNA - Klient dokupuje pakiety telewizyjne na okresy 30-dniowe. Oferta PRAKTYCZNA - Klient zobowiązuje się do zapłaty za określony pakiet telewizyjny przez cały okres podstawowy umowy. „Na start ponad 100 kanałów” nie obejmuje pakietu ROZRYWKA. „Bez opłat” nie dotyczy opłaty 1 zł za aktywację dekodera oraz opłat za dostęp do internetu. Funkcje dekodera i serwisy online są dostępne po aktywacji usługi telewizji internetowej dla wybranych programów w ramach pakietów wykupionych przez Abonenta. Szczegóły w Regulaminie Promocji i „Regulaminie świadczenia usług telewizji internetowej”, dostępnych u Sprzedawców i na www.cyfrowypolsat.pl.

Dekoder EVOBOX STREAM na własność za 299 zł

WOLISZ TELEWIZJĘ INTERNETOWĄ Z DEKODEREM NA WŁASNOŚĆ?

Najbliższy Punkt Sprzedaży

Zostaw swój numer

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.


Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. CYFROWY POLSAT S.A., ul. ??ubinowa 4a, 03-878 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta (tel. 22 212 72 22), pisemnie na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. ??ubinowa 4a, 03-878 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres kontakt@cyfrowypolsat.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: telefonicznie pod numerem 022-426-19-30, elektronicznie na adres iod@cyfrowypolsat.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Cyfrowy Polsat mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Cyfrowego Polsatu lub innych podmiotów.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CYFROWEGO POLSATU lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

Klauzula informacyjna do pobrania