Aktualizacja oprogramowania dla modemu LTE
7 czerwca 2011 r. Internet LTE Cyfrowego Polsatu przyspieszył nawet do 100 Mb/s.

Aby możliwe było korzystanie z wyższej prędkości Internetu, niezbędna jest aktualizacja oprogramowania.

Zobacz też: Modem Speed 1000 >>

Aktualizacja manualna
Aktualizacja automatyczna
Zamieszczona poniżej instrukcja opisuje sposób manualnej aktualizacji firmware modemu Speed 1000 w przypadku braku dostępu do Internetu, jedynie z użyciem pliku aktualizacji firmware.

UWAGA! Aktualizacja firmware modemu przy wykorzystaniu pliku aktualizacji nie jest zalecana i może być zastosowana jedynie w ostateczności.

Zalecanym sposobem aktualizacji jest podłączenie modemu do dowolnego komputera, który ma połączenie z Internetem, i automatyczna aktualizacja oprogramowania.

Plik aktualizacji firmware (.zip)

Instrukcja aktualizacji firmware (.pdf)

Po aktualizacji firmware modemu, należy dokonać aktualizacji managera połączeń poprzez automatyczną aktualizację, lub przy pomocy pliku instalatora.

Plik aktualizacji managera połączeń zainstalowanego na komputerze  (.zip)

Modem samodzielnie wykryje najnowszą wersję oprogramowania, a na ekranie komputera pojawi się odpowiednia informacja. Następnie należy  postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Jeżeli aktualizacja nie zostanie przeprowadzona, przypomnienie o jej dostępności pojawi się po 7 dniach.

Uwaga! Wgranie nowej wersji oprogramowania modemu musi zostać przeprowadzone najpóźniej do 5 czerwca 2011 r. Po upływie tego terminu urządzenie przestanie działać i niezbędne będzie przeprowadzenie samodzielnej aktualizacji za pomocą alternatywnego dostępu do Internetu.

Instrukcja automatycznej aktualizacji (.pdf)

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
699 00 22 22, 222 127 222, 801 08 08 08* lub 2222 z telefonu Cyfrowego Polsatu.

* opłata zgodna z taryfą operatora
Z telefonu stacjonarnego:

801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego:

699 00 2222
222 127 222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu Cyfrowego Polsatu:

22 22

(w kraju - bezpłatnie; za granicą - zgodnie z cennikiem połączeń roamingowych)

adres e-mail:
kontakt@cyfrowypolsat.pl

Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa
Czynny od pn. do pt.
w godz. 8:00-17:00

nr faksu:

22 356 66 77

© 2007-2021 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 13.934.113,44 zł w pełni wpłacony