IPLA

IPLA poleca
Czym jest IPLA
Pakiety IPLA
Jak oglądać
IPLA na Twoim dekoderze

Największa pod względem zasięgu technicznego, czyli liczby platform, na których jest dostępna. Ilość i zakres Materiałów Audiowizualnych dostępnych w pakiecie IPLA MIX może podlegać zmianom, minimalna liczba: 30. Aktualna lista filmów znajduje się na stronie www.ipla.tv/pakiet/MIX. Materiały audiowizualne dostępne na dzień 7.11.2013 r. Serial Wikingowie dostępny wyłącznie dla Abonentów Cyfrowego Polsatu. Dostęp do usługi Catch Up TV uzależniony od posiadanej oferty telewizyjnej. Odbiór na urządzeniach przenośnych wymaga połączenia z siecią Wi-Fi o minimalnej przepustowości 2 Mb/s lub 3G.

Szczegóły w regulaminach dostępnych na www.ipla.tv.

Filmy za 1 zł dostępne są w modelach dekoderów: Mini HD 2000, HD 3000, HD 5000, HD 6000, HD PVR 7000 po podłączeniu do Internetu. Oferta ważna do 01.12.2013 roku i może zostać przedłużona.

Centrum Obsługi Klienta
z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego: 699 00 2222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

222 127 222
z tel. Cyfrowego Polsatu: 22 22

(w kraju - bezpłatnie; za granicą - zgodnie z cennikiem połączeń roamingowych)

nr faksu: 22 356 66 77
Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Czynny od pn. do pt. w godz. 8:00-17:00
© 2007-2014 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 13.934.113,44 zł w pełni wpłacony