Profil na portalu Facebook

Zmiany cen w roamingu międzynarodowym od 30 kwietnia 2016 r.

30-03-2016
Cyfrowy Polsat S. A. informuje, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj: Dz. U. 2014 r. poz. 243 - dalej Ustawa), że z dniem 30 kwietnia 2016 r., bezpośrednio w konsekwencji zmiany przepisów prawa, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. zmienionym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie roamingu międzynarodowego w publicznych sieciach ruchomych wewnątrz Unii, regulującego opłaty w ramach tzw. Eurotaryfy (obowiązującej w krajach ze Strefy A), zmianie ulegnie "Cennik usług w roamingu międzynarodowym w ofercie Cyfrowego Polsatu" oraz "Cennik usług w roamingu międzynarodowym w ofercie Cyfrowego Polsatu dla klientów Multuoferty" w zakresie tzw. Eurotaryfy (dla usług głosowych i SMS).
 
Szczegóły

Stopka

Centrum Obsługi Klienta

z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego: 699 00 2222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

222 127 222
z tel. Cyfrowego Polsatu: 22 22

(w kraju - bezpłatnie; za granicą - zgodnie z cennikiem połączeń roamingowych)

nr faksu: 22 356 66 77
Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Czynny od pn. do pt. w godz. 8:30-16:30

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

© 2007-2018 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony