Konfiguracja automatyczna telefonów Cyfrowego Polsatu

Aby korzystać z usług wykorzystujących transmisję danych takich jak: MMS, WAP, Internet, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie telefonu. Telefony zakupione w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu są już skonfigurowane do połączeń WAP i przesyłania wiadomości MMS.
Szczegóły
Regulaminy i cenniki
Warto wiedzieć
Zobacz więcej porad
Zobacz też
Usługę Telefon Cyfrowego Polsatu możesz dostosować do swoich potrzeb poprzez aktywację pakietów cyklicznych i jednorazowych. Więcej»
Możesz zablokować połączenia przychodzące na Twój numer telefonu z numerów zastrzeżonych. Więcej»
Telekomunikacja Polska S.A., jako przedsiębiorca wyznaczony, została zobowiązana do świadczenia usługi ogólnokrajowej informacji o numerach min. w formie ogólnokrajowego spisu abonentów. Więcej»
Jeśli korzystasz z usług telefonicznych innego operatora, a chciałbyś dołączyć do Rodzinnej Telefonii Komórkowej Cyfrowego Polsatu, możesz to zrobić, nie tracąc dotychczasowego numeru telefonu. Więcej»
Centrum Obsługi Klienta
z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08

(opłata zgodna z taryfą operatora)

z telefonu komórkowego: 699 00 2222

(opłata zgodna z taryfą operatora)

222 127 222
z tel. Cyfrowego Polsatu: 22 22

(w kraju - bezpłatnie; za granicą - zgodnie z cennikiem połączeń roamingowych)

nr faksu: 22 356 66 77
Centralny Punkt Obsługi Klienta:
Cyfrowy Polsat SA
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa

Czynny od pn. do pt. w godz. 8:00-17:00
© 2007-2015 Cyfrowy Polsat SA
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony