Serwis dla Inwestorów
Raporty
Raporty okresowe
Raporty bieżące
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
Akcjonariat
Statut
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd
Polityka dywidendy
Zasady dobrych praktyk
Audytor
Okresy zamknięte
Centrum inwestora
Dane operacyjne
Dane finansowe
Obligacje
Prezentacje
Analitycy
Rekomendacje
Notowania
Kalendarz inwestora
Przydatne linki
Kontakt
Relacje Inwestorskie
tel.: (22) 356 6004, 356 6520
e-mail: ir@cyfrowypolsat.pl
O firmie
Profil działalności
Otoczenie rynkowe
Strategia
Subskrybuj
Biuletyn
Archiwum biuletynów
Serwis komercyjny | Dla dystrybutorów | Dla inwestorów | Biuro prasowe | Praca Polski | English
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego | Wyniki finansowe 3Q'2014 | zobacz wszystkie »

Otoczenie rynkowe

OTOCZENIE RYNKOWE

W Polsce usługi płatnej telewizji oferowane są przez operatorów platform satelitarnych, telewizji kablowych i IPTV.
Na koniec 2012 roku, według naszych szacunków, polscy operatorzy dostarczali usługi płatnej telewizji łącznie ok. 11 mln abonentów.

Według danych firmy AC Nielsen (Establishment Survey 2012), wyłączając gospodarstwa domowe korzystające z więcej niż jednej usługi płatnej telewizji, nasycenie płatną telewizją pod koniec 2012 roku wynosiło około 66% gospodarstw domowych w Polsce.

Historycznie telewizja kablowa była główną formą dostępu do płatnej telewizji w Polsce. Operatorzy kablowi koncentrują się na klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego abonenta. Z kolei operatorzy DTH są w stanie dostarczyć swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary mniej zaludnione, gdzie infrastruktura telewizji kablowych nie istnieje lub jest słabo rozwinięta, bez konieczności zwiększania kosztów.

Jeśli chodzi o rozwój rynku IPTV, to przebiega on w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody technologiczne wynikające z braku nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia wysokiej jakości i opłacalnych usług IPTV.

1 Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez operatorów (raporty roczne Grupy TVN S.A. i Grupy Telekomunikacja Polska S.A. za 2012 rok).
2 Na podstawie szacunków własnych i danych publikowanych przez PIKE.
3 Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez operatorów (raporty roczne Grupy Telekomunikacja Polska S.A. i Netia S.A. za 2012 rok).


 

OPERATORZY PŁATNEJ CYFROWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ

Obecnie w Polsce działają dwie płatne platformy DTH: Cyfrowy Polsat, nc+.

Platforma nc+ powstała w wyniku strategicznego partnerstwa Grupy ITI i Groupe Canal+ i fuzji platform 'n' oraz Cyfra+. Została ona uruchomiona 21 marca 2013 roku. Z usług platformy nc+ korzysta ok. 2,5 miliona klientów.Od 2006 roku liderem pod względem liczby abonentów i udziału w rynku jest Cyfrowy Polsat z ponad 3,5 mln abonentów i około 56-proc. udziałem w krajowym rynku (stan na 31 grudnia 2012 roku).

OPERATORZY TELEWIZJI KABLOWEJ

Zgodnie z danymi PIKE polski rynek telewizji kablowej jest zdominowany przez trzech największych operatorów, których łączny udział w rynku wynosił około 67% (dane na koniec trzeciego kwartału 2012 roku). Według szacunków PIKE łączna liczba abonentów krajowych operatorów kablowych wynosi ok. 4,6 mln. W 2012 roku trzema głównymi operatorami telewizji kablowej w Polsce byli: UPC Polska, Multimedia Polska i Vectra.

CYFROWA TELEWIZJA POPRZEZ PROTOKÓŁ INTERNETOWY (IPTV)

Wiodącym operatorem IPTV w Polsce jest Orange Polska, a drugim co do wielkości Netia S.A.

 
 
 
 
 
© 2007-2015 Cyfrowy Polsat SA