Serwis dla Inwestorów
Raporty
Raporty okresowe
Raporty bieżące
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
Akcjonariat
Statut
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd
Polityka dywidendy
Zasady dobrych praktyk
Audytor
Okresy zamknięte
Centrum inwestora
Dane operacyjne
Dane finansowe
Obligacje
Prezentacje
Analitycy
Rekomendacje
Notowania
Kalendarz inwestora
Przydatne linki
Kontakt
Relacje Inwestorskie
tel.: (22) 356 6004, 356 6520
e-mail: ir@cyfrowypolsat.pl
O firmie
Profil działalności
Otoczenie rynkowe
Strategia
Subskrybuj
Biuletyn
Archiwum biuletynów
Serwis komercyjny | Dla dystrybutorów | Dla inwestorów | Biuro prasowe | Praca Polski | English
Skonsolidowany raport roczny 2014 | Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku | zobacz wszystkie »

Obligacje

 

Główne informacje

Emitent

Eileme 2 AB (publ)

Dystrybucja:

144 A / Reg S

Kwota nominalna:

542,5 mln EUR

Oprocentowanie:

11,75%

Data zapadalności:

31 stycznia 2020 r.

Data płatności odsetek:

31 stycznia i 31 lipca

Zmiana kontroli:

101%

Wcześniejsze umorzenie:

35% za 111,750%

Opcje umorzenia:

Data:

Cena:

od 31 stycznia 2016 r.

105,875%

od 31 stycznia 2017 r.

102,938%

od 31 stycznia 2018 r.

100,000%

Główne informacje

Emitent

Eileme 2 AB (publ)

Dystrybucja:

144 A / Reg S

Kwota nominalna:

500,0 mln USD

Oprocentowanie:

11,625%

Data zapadalności:

31 stycznia 2020 r.

Data płatności odsetek:

31 stycznia i 31 lipca

Zmiana kontroli:

101%

Wcześniejsze umorzenie:

35% za111,625%

Opcje umorzenia:

Data:

Cena:

od 31 stycznia 2016 r.

105,813%

od 31 stycznia 2017 r.

102,906%

od 31 stycznia 2018 r.

100,000%

Ocena agencji ratingowej 

agencja

ocena

ostatnia aktualizacja

Moody's

B2

13.05.2014

Standard & Poors

B+

30.04.2014

 

Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:

Standard & Poors
Osnat Jaeger
tel.: +44 207 176 7066
e-mail: osnat_jaeger@standardandpoors.com
http://www.standardandpoors.com/

Moody's
Ivan Palacios 
e-mail: Ivan.Palacios@moodys.com
Juan Laiseca 
e-mail: Juan.Laiseca@moodys.com
http://www.moodys.com/

 
 
 
 
 
 
© 2007-2015 Cyfrowy Polsat SA