Serwis dla Inwestorów
Raporty
Raporty okresowe
Raporty bieżące
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
Akcjonariat
Statut
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd
Polityka dywidendy
Zasady dobrych praktyk
Audytor
Okresy zamknięte
Centrum inwestora
Dane operacyjne
Dane finansowe
Obligacje
Prezentacje
Analitycy
Rekomendacje
Notowania
Kalendarz inwestora
Przydatne linki
Kontakt
Relacje Inwestorskie
tel.: (22) 356 6004, 356 6520
e-mail: ir@cyfrowypolsat.pl
O firmie
Profil działalności
Otoczenie rynkowe
Strategia
Subskrybuj
Biuletyn
Archiwum biuletynów
Serwis komercyjny | Dla dystrybutorów | Dla inwestorów | Biuro prasowe | Praca Polski | English
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego | Wyniki finansowe 3Q'2014 | zobacz wszystkie »

Kalendarz inwestora

13-11-2014

Spotkanie z inwestorami i analitykami

Data: 13 listopada 2014 r.

Godzina: 10:00

Miejsce: Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

R.S.V.P. do ir@cyfrowypolsat.pl

Wyniki finansowe 3Q'2014 - prezentacja

13-11-2014

Data: 13 listopada 2014 r.

Godzina: 16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork)

Numer telefonu: +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy), 22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska)

Kod telekonferencji:  27763101

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.

Wyniki finansowe 3Q'2014 - prezentacja

Uwaga:
Wszystkie raporty publikujemy w formie skonsolidowanej, zawierającej również sprawozdanie jednostkowe Emitenta, tj. Cyfrowy Polsat S.A. Godziny podajemy wg czasu polskiego.
 
Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych.
© 2007-2014 Cyfrowy Polsat SA