Serwis dla Inwestorów
Raporty
Raporty okresowe
Raporty bieżące
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
Akcjonariat
Statut
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd
Polityka dywidendy
Zasady dobrych praktyk
Audytor
Okresy zamknięte
Centrum inwestora
Dane operacyjne
Dane finansowe
Obligacje
Prezentacje
Analitycy
Rekomendacje
Notowania
Kalendarz inwestora
Przydatne linki
Kontakt
Relacje Inwestorskie
tel.: (22) 356 6004, 356 6520
e-mail: ir@cyfrowypolsat.pl
O firmie
Profil działalności
Otoczenie rynkowe
Strategia
Subskrybuj
Biuletyn
Archiwum biuletynów
Serwis komercyjny | Dla dystrybutorów | Dla inwestorów | Biuro prasowe | Praca Polski | English
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | Przedterminowa przedpłata części kredytu terminowego | Wyniki finansowe 3Q'2014 | zobacz wszystkie »

Kalendarz inwestora

04-03-2015

Data: 4 marca 2015 r.
Godzina: 10:00
Miejsce: Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

R.S.V.P. do ir@cyfrowypolsat.pl

04-03-2015

Data: 4 marca 2015 r.
Godzina: 16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork)
Numer telefonu:+44 203 043 2440 (międzynarodowy), 22 295 3528 (Polska)
Kod telekonferencji:  108330#

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.

Z myślą o poprawie jakości komunikacji wprowadziliśmy możliwość śledzenia prezentacji podczas telekonferencji na dedykowanej platformie. W celu uzyskania dostępu do platformy, należy kliknąć na poniższy link: https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135292460&PIN=108330 , a następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko. Kod PIN nie jest wymagany podczas logowania do platformy.

Następnego dnia (5 marca) zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie korporacyjnej Cyfrowego Polsatu pod adresem www.cyfrowypolsat.pl/inwestor w sekcji Centrum inwestora / Prezentacje.

Uwaga:
Wszystkie raporty publikujemy w formie skonsolidowanej, zawierającej również sprawozdanie jednostkowe Emitenta, tj. Cyfrowy Polsat S.A. Godziny podajemy wg czasu polskiego.
 
Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych.
© 2007-2015 Cyfrowy Polsat SA